Wahi a Fornander e pili ana iā Ikiiki…

IKIIKI
Ma mua o ka malama o Ikiiki, ua mākaukau ke kanaka mahi‘ai e hana i kāna mahina‘ai, a me kāna mau mea kanu; a ma hope iho o ka ‘ulu pono ‘ana o kāna mau mea kanu, a laila, ua mākaukau ka mahi‘ai e ‘ai i kāna hua i mahi‘ai ma ka malama o Ikiiki, a penei e ‘ōlelo ai ka mahi‘ai: “A ka malama ʻo Ikiiki, hahai ka hua mua o ka‘u mau mea kanu,” akā ho‘i i ‘ano ‘ē mai ka hua o ka mahina‘ai, a laila o ka wï ka hope. ‘Elua wale nō ‘ano o ia malama, “he ikiiki i ka ‘ai,” a “he ikiiki i ka wï.” No laila ua maika‘i ia malama i ka po‘e mahi‘ai, a ua ‘ino ia malama i kekahi po‘e. Ma na ‘āina kula na‘e e pili ai ka ‘ōlelo a ka po‘e mahi‘ai, ‘a‘ole e pili ma nā ‘āina waikahe.

Ikiiki
In the past of the month of Ikiiki, the farmers would prepare for his/her farming and his plants; after all of his plants had productively grown, then, when the farmer was ready to eat his/her produce on the month of Ikiiki. This is what the farmer said, “On the month Ikiiki, the produce is chased after on my plants.” However if the produce was deformed during its growth process, famine would be the result. There are two characteristics of this month, “I am stuffed due to the food,” and “I am starving due to the famine.” Therefore, this was a good month for the farmer, and it was also a terrible month for others. On the kula lands is where this applies for the farmers, it does not apply to the wet fertile lands.

Hua is the moon phase Gangeh.  The kōlea have left. Mangoes, avocadoes, lychee and mountain apples are forming. The ocean is productive. Here in Waiākea Waena, it is hot & humid with intermittent Mālanai breezes. Time to play watah!
#hiloiaapaa #Hua #Ikiiki

Advertisement

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: